סוד ההצלחה הבית ספרית / שושנה הימן

"תלמידים בעלי היקשרות חיובית למוריהם ולבתי-הספר השיגו ציונים גבוהים יותר ותוצאות גבוהות יותר בבחינות סטנדרטיות." הצהרה זו כלולה בדוח אודות תוצאות מחקר שערכו ברגן וברגין במחלקה לפסיכולוגיה חינוכית באוניברסיטת מיזורי.

כשהישגי התלמידים ירודים, קובעי המדיניות של בית-הספר בוחנים לעתים קרובות את גודל הכיתות ואת תכנית הלימודים. דרך יעילה יותר ופחות יקרה לשיפור הישגי התלמידים עשויה להימצא בביסוס יחסים נכונים עם המורים. החוקרים הראו שילדים בעלי היקשרות בריאה אל מוריהם מסוגלים לשלוט על רגשותיהם, הם מוכשרים יותר חברתית ומוכנים ליטול על עצמם מטלות למידה מאתגרות בכיתה.

מערכת החינוך שלנו מותאמת לילדים בעלי עניין פעיל בלמידה, שהם בעלי יכולת ללמוד מהערות, הכוונה וביקורת ומסוגלים לשקול צדדים שונים ומנוגדים של שאלה. אולם ילדים רבים לא פיתחו תכונות אלה בעת שהם נכנסים לבית-הספר היסודי, וללא היקשרות מעשית למבוגרים שבחייהם הם אינם יכולים לפתח יכולות אלה אפילו כשהם מגיעים לתיכון. אין פלא שככל שנוקפות שנות הלימוד בבית-הספר, תלמידים רבים מגלים פחות ופחות עניין בלמידה.

מעולם לא היו ימים כאלה: המורים מגיעים לכיתה עם חומרי הוראה מתוחכמים, ציוד אודיו-ויזואלי ואמצעים טכניים אחרים שמסייעים בהוראה, כמו גם תכניות אימון מתקדמות למורים. ועם זאת, אנו לא מצליחים לראות מה חסר בילדינו שמונע מהם ליהנות מהקדימה הרבה בשדה החינוכי.

ציטוט מדוח המחקר, "היקשרות התלמיד משפיעה על הצלחתו בבית-הספר בשתי דרכים: בעקיפין על-ידי היקשרות להורים שמשפיעה לטובה על התנהגות הילדים בבית-הספר, ובמישרין על-ידי היקשרות למורים ולבתי-ספר.

האם איבדנו את המגע הבסיסי עם ילדינו ותלמידינו, אותו מגע שמזין את מעיינות הפוטנציאל הפנימי שלהם ומניע את מנגנון ההבשלה שלהם? פנינו להיגיון, לשכל, אך נראה ששכחנו את הידע האינטואיטיבי שמוביל להתפתחות מערכות יחסים נכונות. נראה ששכחנו איך להצטרף ל'ריקוד' ולהוביל באמצעות הלב. אנו מחלקים לילדים הוראות ופקודות ללא נימוסי היקשרות. שכחנו כיצד לאסוף אותם, איך להזמין אותם להצטרף אלינו. אנחנו מתפרצים לתוך החלל שלהם בדרך שלעולם לא נעז לעשות עם מבוגרים אחרים, ודומה שאנו סבורים שיש לנו רשות לעשות זאת עם ילדים.

ילדים אינם זקוקים לתוכניות לימוד "היי-טקיות" כדי להניע אותם ללמוד. הם יהיו מאושרים לשבת למרגלות מוריהם, לאהוב את מוריהם וישתוקקו לחקות את מוריהם כשמוריהם אך יידעו איך לאסוף אותם וליצור יחסים של היקשרות. זה השינוי רב-העוצמה מכולם, והוא דרוש לנו כדי להפוך את בתי-ספרנו לסביבות למידה בטוחות באופן אמתי עבור ילדינו.