Uncategorized

סדרת מפגשים קצרה עם שושנה

הסידרה בת 3 מפגשים ונושא כל סידרה ייקבע מראש עם מארגנת הקבוצה. המפגשים יתקיימו באופן מקוון.

לפרטים נוספים והרשמה
הבנת ילדים צעירים

בשונה מתינוקות, ילדים צעירים דומים למבוגרים מבחינה חיצונית ולכן גורמים לנו לטעות ולחשוב שהם דומים לנו הרבה יותר משהם באמת. קורס זה מספק את התובנות אודות כל מה שצריך לדעת על ילדים צעירים.

לפרטים נוספים והרשמה