Video Category

נפקט למסון בלרק – וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, נפקט למסון בלרק – וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק. מוסן מנת. להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין

החיבור החיוני

החיבור החיוני

מטרתה העיקרית של קורס זה היא להחזיר את האינטואיציה הטבעית להורים באמצעות חיזוק מערכת היחסים הורה – ילד, אשר רק באמצעותה ניתן למלא את התפקיד ההורי

לפרטים נוספים והרשמה

אודות הקורסים המקוונים

המרכז מיועד לכם - הורים לתינוקות, ילדים, מתבגרים וילדים בוגרים שזקוקים להדרכה, יעוץ ואוזן קשבת. כאן תוכלו למצוא את סגנון הייעוץ המתאים לכם - פרטני, קבוצתי או אונליין. נפקט למסון בלרק - וענוף לפרומי בלוף.. המרכז מיועד לכם - הורים לתינוקות, ילדים, מתבגרים וילדים בוגרים שזקוקים להדרכה, יעוץ ואוזן קשבת. כאן תוכלו למצוא את סגנון הייעוץ המתאים לכם - פרטני, קבוצתי או אונליין. נפקט למסון בלרק...המרכז מיועד לכם - הורים לתינוקות, ילדים, מתבגרים וילדים בוגרים שזקוקים להדרכה, יעוץ ואוזן קשבת. כאן תוכלו למצוא את סגנון הייעוץ המתאים לכם - פרטני, קבוצתי או אונליין. נפקט למסון

אודות ד”ר נויפלד

המרכז מיועד לכם - הורים לתינוקות, ילדים, מתבגרים וילדים בוגרים שזקוקים להדרכה, יעוץ ואוזן קשבת. כאן תוכלו למצוא את סגנון הייעוץ המתאים לכם - פרטני, קבוצתי או אונליין. נפקט למסון בלרק - וענוף לפרומי בלוף.. המרכז מיועד לכם - הורים לתינוקות, ילדים, מתבגרים וילדים בוגרים שזקוקים להדרכה, יעוץ ואוזן קשבת. כאן תוכלו למצוא את סגנון הייעוץ המתאים לכם - פרטני, קבוצתי או אונליין. נפקט למסון