מנוע הלמידה – הכוח להיות מורה

מנוע הלמידה – הכוח להיות מורה

אודות הקורס "מנוע הלמידה – הכוח להיות מורה"

מקצוע ההוראה נעשה קשה יותר, לא קל יותר, חרף העובדה שהמורים מעולם לא היו כה משכילים, הטכנולוגיה מעולם לא היתה כה מתקדמת, תכנית הלימודים מעולם לא היתה כה מעודכנת והפדגוגיה מעולם לא היתה כה מלוטשת. אף כי גורמים אלה חשובים, הבעיה האמיתית בחינוך מונחת במקום אחר – ביכולת של התלמידים ללמוד. קורס זה יחשוף ארבעה מקורות כוח טבעיים להוראה ואת הבעיות שנוצרות כשאלה נעדרים וכיצד ניתן לגייס מקורות כוח אלה לעבודה היומיומית עם ילדים.

 

במהלך הקורס נתייחס לגורמים הפסיכולוגיים העומדים בבסיס תהליכי הלמידה. הבנת גורמים אלה ויישומן משנה את השדה הבית ספרי. קודם כל על ידי יצירת מערכת יחסים נכונה בין תלמיד למורה וזו בתורה יוצרת מנוחה רגשית ומפעילה תהליכי הבשלה התומכים בלמידה. מערכת יחסים זו היא הכוח המניע החזק ביותר של תהליכי הלמידה ויש אפשרות ללמוד כיצד לרתום אותו לעבודה הבית ספרית והכיתתית, כי רק דרך הלב ניתן יהיה להשפיע על מוחם.

פירוט השיעורים:

לסיליבוס המלא לחצו כאן

מפגש 1:  הילד המתהווה – מוטיבציה, סקרנות ואחריות טבעית

מפגש 2:  הילד המסתגל – התמודדות יעילה עם תסכולים, אתגרים וכישלונות

מפגש 3:  המוח המתפתח – התפתחות היכולת לפתרון בעיות ומשמעת עצמיתֿ

מפגש 4:  תפקיד הלב, היתקעות והגנה – מקום הרגש בתהליך הלמידה

מפגש 5:  מערכת יחסים מורה / תלמיד – חשיבותה של היקשרות

מפגש 6:  מערכת יחסים מורה / תלמיד – עיכובים להתפתחות היקשרות

מפגש 7: הגברת יכולת הלמידה – טיפוח הקשר של חיבור

מפגש 8:  הגברת יכולת הלמידה – עבודה עם ילדים תקועים

  • הקורס יתקיים בימי ראשון בערב, במשך 8 מפגשים
  • תאריך מפגש ראשון:  3.11.19, ה׳ חשון תש״פ
  • משך כל מפגש שעתיים
  • הקורס יועבר על ידי דודי קופרמן, חבר בצוות המכון, יועץ חינוכי ומדריך הכלה והשתלבות
  • יתאפשר ייעוץ נוסף במייל בכל משך הקורס

עלות הקורס:

800.00

תשלום הרשמה