קורס בהדרכה פרטנית עם שושנה הימן

קורס בהדרכה פרטנית עם שושנה הימן

אודות הקורס "קורס בהדרכה פרטנית עם שושנה הימן"

סידרה של קורס בצירוף 4 מפגשים פרטניים עם שושנה הימן

עלות הקורס:

1,200.00

תשלום הרשמה