סדרת מפגשים קצרה עם שושנה

סדרת מפגשים קצרה עם שושנה

אודות הקורס "סדרת מפגשים קצרה עם שושנה"

הסידרה בת 3 מפגשים ונושא כל סידרה ייקבע מראש עם מארגנת הקבוצה.

המפגשים יתקיימו באופן מקוון.

עלות הקורס:

90.00

תשלום הרשמה